Aktivity Iniciatívy za vznik národného kultúrneho a spoločenského centra

 

2.2.2020

Iniciatíva umeleckej obce za vybudovanie Národného kultúrneho a spoločenského centra a nezisková organizácia GLOBSEC založili spoločné občianske združenie pre vznik Národného kultúrneho a kongresového centra.

Predstavitelia kultúrnej obce a GLOBSECu, neziskovej organizácie, ktorá na Slovensku organizuje jednu z najvýznamnejších konferencií v Európe, dlhodobo poukazujú na absenciu kultúrneho a kongresového stánku. Je všeobecne známe, že Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym reprezentatívnym kongresovým ani kultúrnym priestorom, ktorý by mohol byť celoslovensky využívaný a zodpovedal by štandardným požiadavkám a kultúrno civilizačným nárokom modernej európskej krajiny.

V októbri 2019 bola zverejnená Výzva za vznik národného kultúrneho a spoločenského centra, ktorú podporilo bezmála 80 osobností z kultúrnej obce. Táto skutočnosť bola následne komunikovaná na briefingu s pozvanými médiami. Súčasne došlo ku komunikácii o začínajúcich aktivitách Iniciatívy za vznik národného kultúrneho a spoločenského centra.

https://kulturnecentrum.sk

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/533685-moderne-kulturne-centrum-potrebujeme-ako-sol/

https://kultura.sme.sk/c/22260176/sme-cudna-krajina-hudobnici-nemaju-kam-volat-hviezdy-zo-sveta-za-30-rokov-nedostali-salu.html

https://dennikn.sk/1300899/valihora-ako-je-mozne-ze-bratislava-nema-dostojne-kulturne-centrum/?ref=list

https://dennikn.sk/1653314/ked-vie-postavit-modernu-koncertnu-salu-brno-dokaze-to-aj-bratislava/

V novembri 2019 došlo k spoločnému rokovaniu a oboznámeniu sa o aktivitách a iniciatíve neziskovej organizácie GLOBSEC vo veci žiadosti o štátnu pomoc pri výstavbe národného kultúrneho a kongresového centra, ktorá bola adresovaná vláde SR. 

Od roku 2017 boli na oboch stranách vyvíjané mnohé aktivity, ktoré komunikovali túto problematiku. Došlo k oboznámeniu sa s odbornou štúdiou, vypracovanou spoločnosťou Ernst &Young začiatkom roka 2019, ktorá potvrdila potrebu a spoločenskú výhodnosť takéhoto centra pre krajinu. Podobné centrá štandardne vznikali v Európe s účasťou verejného sektora.

Uvedomili sme si, že sa dlhodobo usilujeme riešime v našej krajine spoločný problém, preto došlo v decembri 2019 k synergickému spojeniu síl pre vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, ktoré bolo zverejnené na mediálnom brífingu. 

V januári 2020 prebehlo rokovanie na úrade vlády SR s predsedom vlády, na ktorom bola prisľúbená pomoc pri hľadaní vhodného riešenia pre vznik reprezentatívneho kultúrneho a kongresového stánku.

Po tomto rokovaní vznikla potreba vytvoriť právny rámec pre ďalšie aktivity Iniciatívy za vznik národného kultúrneho a spoločenského centra. Z tohto dôvodu bolo založené občianske združenie pod názvom Iniciatíva za vznik národného a kongresového centra, ktorého cieľom je pokračovať v doterajšej iniciatíve a zasadiť sa o vznik reprezentatívneho národného kultúrno-spoločenského a kongresového stánku v našej spoločnosti.

V januári 2020 bola preto vytvorená neziskovou organizáciou GLOBSEC a občianskym združením Iniciatíva za vznik národného kultúrneho a kongresového centra spoločná organizáciu v právnej forme občianskeho združenia, ktorej cieľom je spolupráca oboch spoločenských segmentov s vládou SR pre vznik Národného kultúrneho a kongresového centra. 

V súvislosti so vznikom spoločného združenia pod názvom Národné kultúrne a kongresového centrum došlo k aktualizácii žiadosti o štátnu pomoc, ktorá bola adresovaná vláde SR v novembri 2019. 

https://kultura.sme.sk/c/22315481/uz-sa-stretli-aj-s-premierom-hudobnici-a-globsec-su-pripraveni-postavit-modernu-salu.html

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2081986-globsec-ziada-od-statu-60-milionov-eur-chce-postavit-kongresove-centrum